Як вибрати регулятор прямої дії

12-28-2018

Как выбрать регулятор прямого действия
Основну увагу треба звернути увагу при підборі РДГ на стабільність його роботи в різних режимах. Якщо газопровід тупиковий (відбір газу проводиться в кінці газопроводу), то краще використовувати статичний РДГ прямої дії (ПД). Для споживачів з великою витратою газу краще — непрямої дії (НД). Для розгалужених і кільцевих ГРС (газорозподільних мереж), беручи до уваги їх можливості до самовирівнювання, дозволено застосовувати всі різновиди РДГ, проте так як дані ГРС традиційно мають значну розрахункову пропускну здатність, то краще використовувати астатичними РДГ НД(з пілотом). Дані РДГ НД дають можливість для точного підтримання необхідного тиску на виході.
Також хочемо вам порекомендувати https://artezia.com.ua/oborudovanie/regulyatory-pryamogo-deystviya
При регулюванні на ГРС високого тиску, при великих змінах тиску, і беручи до уваги фактично наявні системи РДГ, не завжди можна використовувати одноступінчатий РДГ. У цьому випадку можна скористатися двоступінчастим РДГ, або використовувати двоступеневе редукування, при якому спочатку одним РДГ значення тиску знижується до середнього значення, а другим РДГ — до потрібного з найвищою точністю.
Вибираючи РДГ потрібно врахувати акустичні характеристики, так як при проходженні газу під високим тиском через пристрій і високою продуктивністю РДГ з’являється гул. Його виникнення відбувається за газодинамічних коливальних рухів в конструкції РДГ при проходженні газу. При попаданні в резонанс частоти коливань робочого клапана можливе швидке збільшення коливань, яке може призвести до зносу і руйнування клапана, сильним коливальним рухам самого РДГ. Для зниження амплітуд коливань на виході після влаштування використовується перфорований патрубок.
У природного газу (ПГ), у якого значення адіабати К=1,31, прийняте дане критичне співвідношення = 0,5. Тобто в РДГ, у якого на виході 2 кПа, а на вході тиск 0,1 МПа і вище починається критичний режим потоку газу. І швидкість потоку газу, що проходить крізь сідло, незмінна і = швидкості звуку в цьому газі, досягнутої при критичному ставленні тисків.
При підборі РДГ виходять з того, що запас пропускної спроможності складає 15-20 % від найбільшої витрати газу на годину. Тобто РДГ при найбільшій витраті буде працювати на 80-85 % від своєї пропускної здатності, а при найменшій витраті — ніяк не менше 10 %. При невиконанні зазначених норм запасу при найбільшій витраті газу РДГ повністю відкриється і ніяк не зуміє регулювати газ. Регулювання гарантується лише при запасі вільного ходу робочого клапана. При зниженні споживання газу нижче мінімального можлива поява коливань (вібрації, пульсації) РДГ.