Стилі популярної музики.

2-4-2018

Стилі популярної музики.
Поп-музика (англ. pop music, скор. від popular music – популярна, загальнодоступна музика), музика рок, біг-біт, – поняття, обнимающее різноманітні стилі, жанри і манери масового музикування в капиталистич. країнах. “П.-м.” і “популярна музика” – поняття різні. Термін “популярна музика” в широкому сенсі відноситься до сукупності найбільш відомих, доступних і часто виконуваних виробництво, в більш вузькому – до форм і жанрів айстр. музики (у США – до “індустрії розваг). П.-м. стала явищем культури, що об’єднав для неск. поколінь молоді функції серйозною і легкої музики у всій різноманітності їх форм, жанрів і стилів. П.-м. як ідейно-эстетич. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі бесплатно и без регистрации скачать музыку.
явище гостро суперечлива. Її зародження відноситься до 50-х роках 20 ст. і пов’язано з виникненням у США, Великобританії і нек-рих ін. капиталистич. країнах т. зв. молодіжного руху. Діапазон тематики П.-м. великий і багатоликий. На відміну від эстр. музики 1950-60-х рр. з її світом ідеалізованих почуттів і сентиментальністю, П.-м. відобразила здебільшого настрої розчарування, самотності і пригніченості. Вир. П.-м. містять і протест проти соціальної несправедливості, і в той же час пропаганду анархич. індивідуалізму, сексуальної свободи. У своїй практиці П.-м. відмовилася від багатьох творчість. і виконає. традицій минулого і сучасності. Автори і виконавці П.-м.
– гол. чин. представники молоді. Вони не прагнуть до отримання спец. муз. освіти, вважаючи, що воно є перешкодою безпосередності і творчого виконавського процесу. Вир. П.-м. зазвичай не володіють структурною завершеністю, не звучать в живому виконанні однаково навіть двічі, що наближає їх до традицій усної культури, де імпульсивність кожного відд. виконання набуває провідне значення. Вир. П.-м. – це вільні вок.-інстр. форми, що розгортаються у вигляді потоку імпровізації. Навмисна примітивність интонац. формул, багаторазові повторення тієї чи іншої поспівки, вільна фразування на тлі активної метроритмич. стану. П.-м.