Основні цілі науки.

12-13-2018

Основні цілі науки.

СКФ МТУЗІ планових, ініціативних і госпдоговірних НДР і ДКР. – обґрунтування технічного розвитку систем і засобів зв’язку. Керівник напрямку завідувач кафедри СПОІ, д. – системи, мережі та пристрої телекомунікацій. Керівники напрямки: директор СКФ МТУЗІ, завідувач кафедри СССК, к. Також Ви можете знайти все необхідне на ресурсі https://max-polyakov.engineering/ru/.
Провідними виконавцями даного напрямку є професор кафедри МТС, д. – проблеми педагогіки вищої школи, інформаційні технології в освітньому процесі. – інформаційна підтримка управлінського обліку підприємства. Керівник напрямку професор кафедри Еі.
Робота за вказаними науковими напрямками ведеться силами ППС кафедр і студентів СКФ МТУЗІ під керівництвом зазначених вище вчених філії. Дані напрями НДР мають практичну спрямованість в інтересах підприємств зв’язку Північно – Кавказького регіону.